Loader

ROJSTVO | THE BEGINNING

 

 Ideja o filmskem festivalu se je izoblikovala v natrpanem avtomobilu (na 35 stopinjah) petim članom filmske ekipe na poti iz Sarajeva do Slovenj Gradca. Pot z avtom se je v tistem primeru neizmerljivo bolj splačala kot pa potovanje z letalom – na dolgi poti se je namreč rodila ideja, ki je spremenila naša življenja. V približno šestih urah smo si v avtu že razdelili naloge in si izmislili prvotno ime za festival, ki je bila kombinacija vseh slovenjegraških elementov (od Venetskega konja pa do glasnika mesta miru). Osnovno idejo smo dali počivati za kakšen mesec, nato pa se je postavilo resno vprašanje: “Kdaj in kako bomo to izpeljali?”

 

 

|ENG|

 

The idea of organising a film festival started on a scorching hot day in a crowded car on the road from Sarajevo to Slovenj Gradec. That car ride definitely paid off – five members of our film crew laid the foundations of something that has changed our lives. In those six hours on the road we managed to delegate the necessary tasks and agreed on the initial name of our festival – a combination of all possible elements defining our home town Slovenj Gradec (the Venetic horse, membership of the UN Peace Messenger Cities Network). After that we put the initial idea to bed for a while, but soon we started asking ourselves »When and how are we going to implement this?«

 

 

POSLANSTVO | OUR MISSION 

 

Od ustanovitve leta 2016 si prizadevamo, da v mesto prinesemo nove kreativne konpcete, ki preko filmskih projekcij in delavnic posegajo v prostor ter ga s tem na novo vrednotijo. SHOTS daje možnost novodobnim filmskim avtorjem, da se v Slovenj Gradcu izrazijo, obiskovalcem pa nudi priložnost, da se z njimi povežejo in preko filmov vstopijo v bogat svet raznolikosti.

 

V želji po združevanju vseh generacij ob filmskem platnu, smo z ekipo v letu 2018 ustanovili festival animiranega filma ZEBRA.

 

 

Druženje in gostoljubnost, vnašanje kreativnih sprememb ter izobraževanje na področju filma so naši temeljni koncepti. S festivaloma in pestrostjo filmskega izbora vnašamo nove izzive v okolje, Slovenj Gradec pa postavljamo ob bok vsem velikim filmskih mestom.

 

 

|ENG|

 

 

Ever since our inception in 2016, we have been striving to bring new creative concepts to our hometown. Through film screenings and workshops, SHOTS is trying to re-evaluate the public space in Slovenj Gradec. 

 

Our mission is to give contemporary film authors a chance to express themselves and to bring them closer to the spectators. This way they can connect and enter the wonderful realm of diversity through films.

 

With the wish to bring together all generations in front of the big screen, we started the ZEBRA animated film festival in 2018. 

 

The basic pillars of our work are hospitality, companionship, creative changes and film education. Both festivals and the variety of film screenings make sure that Slovenj Gradec keeps getting confronted with new questions, while finding its place among the big film cities of the world.

 

FESTIVAL REVIEWS